च्या घाऊक "तुटणार नाही, वनस्पती फायबर, आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षण, धूररहित" - हँगझो चीफ टेक्नॉलॉजी कं, लि.

बॉक्सर मॉस्किटो कॉइल फॅक्टरी

कच्चा माल

कच्चा माल

1-आहार

आहार देणे

2-2-मारणे आणि दळणे

मारहाण आणि पीसणे

2-मारणे आणि दळणे

मारहाण आणि पीसणे

3-कागदनिर्मिती-(1)

पेपरमेकिंग

3-कागदनिर्मिती-(2)

पेपरमेकिंग

3-कागदनिर्मिती-(3)

पेपरमेकिंग

3-कागदनिर्मिती-(4)

पेपरमेकिंग

पुठ्ठा स्लिटिंग

पुठ्ठा स्लिटिंग

4-कार्डबोर्ड-स्लिटिंग-(2)

पुठ्ठा स्लिटिंग

4-कार्डबोर्ड-स्लिटिंग-(3)

पुठ्ठा स्लिटिंग

4-कार्डबोर्ड-स्लिटिंग-(4)

पुठ्ठा स्लिटिंग

5-स्टॅम्पिंग-(1)

मुद्रांकन

5-स्टॅम्पिंग-(2)

मुद्रांकन

5-स्टॅम्पिंग-(3)

मुद्रांकन

5-स्टॅम्पिंग-(4)

मुद्रांकन

6-कोरडे-खोली-कोरडे,-अर्ध-तयार-उत्पादने-पूर्ण-1

कोरडे खोली कोरडे करणे, अर्ध-तयार उत्पादने पूर्ण

6-कोरडे-खोली-कोरडे-अर्ध-तयार-उत्पादने-पूर्ण-2

कोरडे खोली कोरडे करणे, अर्ध-तयार उत्पादने पूर्ण

6-कोरडे-कोरडे-कोरडे,-अर्ध-तयार-उत्पादने-पूर्ण-3

कोरडे खोली कोरडे करणे, अर्ध-तयार उत्पादने पूर्ण

6-कोरडे-खोली-कोरडे,-अर्ध-तयार-उत्पादने-पूर्ण-4

कोरडे खोली कोरडे करणे, अर्ध-तयार उत्पादने पूर्ण

7-पूर्ण-उत्पादन-पॅकेजिंग-प्रक्रिया-2

उत्पादन पॅकेजिंग प्रक्रिया पूर्ण

7-पूर्ण-उत्पादन-पॅकेजिंग-प्रक्रिया-3

उत्पादन पॅकेजिंग प्रक्रिया पूर्ण

7-पूर्ण-उत्पादन-पॅकेजिंग-प्रक्रिया-1

उत्पादन पॅकेजिंग प्रक्रिया पूर्ण

7-पूर्ण-उत्पादन-पॅकेजिंग-प्रक्रिया-(4)

उत्पादन पॅकेजिंग प्रक्रिया पूर्ण

8

तयार उत्पादनांचे पॅकिंग आणि स्टॅकिंग

8-3

तयार उत्पादनांचे पॅकिंग आणि स्टॅकिंग

8-2

तयार उत्पादनांचे पॅकिंग आणि स्टॅकिंग

8-1

तयार उत्पादनांचे पॅकिंग आणि स्टॅकिंग

कार्यशाळा-(१)

कार्यशाळा

कार्यशाळा-3

कार्यशाळा

कार्यशाळा-(4)

कार्यशाळा

कार्यशाळा-(2)

कार्यशाळा