च्या घाऊक नायजेरिया, DRCONG, CONGO, युगांडा - Hangzhou मुख्य तंत्रज्ञान कंपनी, लि.

परदेशातील शाखा

नकाशा-2
देश कंपनी कार्यालय संपर्क करा
1 बुकिना फासो बॉक्सर इंडस्ट्रियल (बीएफ) लि CITE AN 3LOT 15PLE 11SECTION CH PORTE126 (२२६) ५२९९२३५५
2 नायजेरिया कॉन्फो ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड क्र.7ई बेलो रोड, कानो (234) 8175708888
3 नायजेरिया ओहलाला ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी लि नं.7ई बेलो रोड, कानो, नायजेरिया (234) 8175708888
4 DRCONG कॉन्फो इंटरनॅशनल (डीआरसी) लिमिटेड लिमेट, किन्शासा, डॉ कॉंगो (243v999333197
5 काँगो कॉन्फो इंटरनॅशनल (कॉंगो) लिमिटेड पॉइंट नॉयर, कॉंगो (242) 56098828
6 युगांडा कॉन्फो इंटरनॅशनल (युगांडा) लि कंपाला, युगांडा
7 सेनेगल कॉन्फो इंटरनॅशनल (सेनेगल) लि डाकार, सेनेगल (२२१) ७७४९९४५४९
8 आयव्होरी कोस्ट बॉक्सर इंडस्ट्रिल ALOOKOI 17 BP 1302 ABJ 17 (२२५) ०५०४५०९९९९
9 बेनिन बॉक्सर टेक बेनिन SARL COTONOU/BININ (२२९) ६९९३१८१९
10 गिनी कॉन्फो इंटरनॅशनल (गिनी) लि मातम कोलेह साइट, कॉनकारी, गिनिया (२२४) ६२९६८२८५१
11 कॅमेरून बॉक्सर इंडस्ट्रियल (कॅमरून) लि डौआला (२३७) ६९८३८२५३५
12 बांगलादेश ओहलाला इंटरनॅशनल (बीडी) लि बनानी, ढाका, बांगलादेश (88) 01776677275
13 घाना बॉक्सर इंडस्ट्रियल लि ACCRA, घाना
14 टांझानिया कॉन्फो इंटरनॅशनल (टांझानिया) लिमिटेड दार एस सलाम, टांझानिया (२५५) ०७५४९८७९३१
15 माली चीफ इंडस्ट्रियल (माली) लिमिटेड बामाको, माली (223) 90007878

16 यूएस

17 जर्मनी

18 दक्षिण आफ्रिका

19 यूके

20 फ्रान्स

21 बेल्जियम

22 अंगोला

देश कंपनी कार्यालय संपर्क करा
1 बुकिना फासो बॉक्सर इंडस्ट्रियल (बीएफ) लि CITE AN 3LOT 15PLE 11SECTION CH PORTE126 (२२६) ५२९९२३५५
2 नायजेरिया कॉन्फो ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड क्र.7ई बेलो रोड, कानो (234) 8175708888
3 नायजेरिया ओहलाला ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी लि नं.7ई बेलो रोड, कानो, नायजेरिया (234) 8175708888
4 DRCONG कॉन्फो इंटरनॅशनल (डीआरसी) लिमिटेड लिमेट, किन्शासा, डॉ कॉंगो (243v999333197
5 काँगो कॉन्फो इंटरनॅशनल (कॉंगो) लिमिटेड पॉइंट नॉयर, कॉंगो (242) 56098828
6 युगांडा कॉन्फो इंटरनॅशनल (युगांडा) लि कंपाला, युगांडा
7 सेनेगल कॉन्फो इंटरनॅशनल (सेनेगल) लि डाकार, सेनेगल (२२१) ७७४९९४५४९
8 आयव्होरी कोस्ट बॉक्सर इंडस्ट्रिल ALOOKOI 17 BP 1302 ABJ 17 (२२५) ०५०४५०९९९९
9 बेनिन बॉक्सर टेक बेनिन SARL COTONOU/BININ (२२९) ६९९३१८१९
10 गिनी कॉन्फो इंटरनॅशनल (गिनी) लि मातम कोलेह साइट, कॉनकारी, गिनिया (२२४) ६२९६८२८५१
11 कॅमेरून बॉक्सर इंडस्ट्रियल (कॅमरून) लि डौआला (२३७) ६९८३८२५३५
12 बांगलादेश ओहलाला इंटरनॅशनल (बीडी) लि बनानी, ढाका, बांगलादेश (88) 01776677275
13 घाना बॉक्सर इंडस्ट्रियल लि ACCRA, घाना
14 टांझानिया कॉन्फो इंटरनॅशनल (टांझानिया) लिमिटेड दार एस सलाम, टांझानिया (२५५) ०७५४९८७९३१
15 माली चीफ इंडस्ट्रियल (माली) लिमिटेड बामाको, माली (223) 90007878

16 यूएस

17 जर्मनी

18 दक्षिण आफ्रिका

19 यूके

20 फ्रान्स

21 बेल्जियम

22 अंगोला